• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Faktúra ŠJ53/2016 nákup potravín -ovocie a zelenina 134,06 s DPH 29,01.2016 Ovo ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra ŠJ214/2014 úhrada masla 98,28 s DPH 28,08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ359/2014 úhrada mlieka 355,22 s DPH 27.112014 Humenská Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ215/2014 úhrada sirup 128,52 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ216/2014 úhrada potravín 202,68 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ220/2014 úhrada potravín 370,70 s DPH 23.10.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ217/2014 úhrada potravín 282,12 s DPH 21,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Zmluva 2018/SZ 6070 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 31.08.2018
  Zmluva Kúpna zmluva_Mäso ZEMPLÍN s DPH 30.08.2018
  Zmluva Kúpna zmluva_Cimbaľák s DPH 30.08.2018
  Zmluva Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 14.08.2018
  Faktúra 213/2018 za dodaný elektro tovar v rámci rekonštrukcie 2 640,00 s DPH 091/2018 17.07.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 212/2018 za prepravu autobusmi: Humenné-Morské Oko - Letný tábor 320,00 s DPH 088/2018 17.07.2018 SAD Humenné, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 211/2018 za dodanie nábytku (policové zostavy,vitríny,oprava nábytku v triedach a na WC) 2 705.00 bez DPH 084/2018 13.07.2018 Radoslav Sokol ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 210/2018 za dodávku tepelnej energie za 06/2018 2 754.01 s DPH 13.07.2018 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 209/2018 za zber a odvoz odpadu za 06/2018 - ŠJ 33,60 s DPH 11.07.2018 ESPIK Group s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 207/2018 za stravovanie - Letný tábor 658,40 bez DPH 11.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 208/2018 za dodanie stravných lístkov 1 820,52 s DPH 090/2018 11.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 206/2018 za dodávku elektrickej energie za 06/2018 1 147,39 s DPH 10.07.2018 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4392