• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Kúpna zmluva_Mäso ZEMPLÍN s DPH 30.08.2018
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 10.05.2013
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 18.03.2013
  VO: Súhrná správa Súhrná správa verejných obstarávaní za 3. štvrťrok 2014 s DPH 30.09.2014
  Zmluva Zmluva o reklame s DPH 13.01.2014
  Zmluva Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  Zmluva Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 14.08.2018
  Zmluva Komisionárska zmluva s DPH 27.02.2014
  Zmluva Kúpna zmluva_Cimbaľák s DPH 30.08.2018
  Zmluva zmluva o pripojení s DPH 06.05.2011
  Zmluva zmluva o pripojení s DPH 06.05.2011
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 09.07.2013
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 27.09.2017
  Zmluva zmluva o dielo_PAMIR s DPH 22.10.2013
  Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu_LV s DPH 08.01.2018
  Zmluva Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 5/2017_MARINČÁK s DPH 28.11.2017
  VO: Súhrná správa Súhrná správa verejných obstarávaní za 2. štvrťrok 2014 s DPH 30.06.2014
  Zmluva zmluva o dielo_MIĽKO bez DPH 12.12.2013
  Zmluva zmluva o dielo_KLIČ bez DPH 23.12.2013
  Zmluva zmluva o dielo_OP RENOSTAV s DPH 23.12.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713