• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  VO: Súhrná správa 08/2016 Nákup šatňových skriniek 3 698,34 bez DPH 25.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 21/2015 Nákup doskočiska s prísl. bez DPH 14.12.2015 17.12.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 21/2015 Nákup doskočiska s prísl. 1 958,33 bez DPH 17.12.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 04/2016 Zmluva č. 04_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.06.2016
  VO: Súhrná správa 07/2016 Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa 7 000,00 bez DPH 20.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 10/2016 Nákup profesionálneho ozvučenia interiéru a exteriéru ZŠ 3 487,23 bez DPH 30.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 05/2016 Zmluva č. 05_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 15.06.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2016 Terénne úpravy bez DPH 01.06.2016 06.06.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 11/2016 Terénne úpravy 7 406.30 bez DPH 06.06.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 09/2016 Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou 3 014,77 bez DPH 25.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 09/2016 Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou bez DPH 18.05.2016 24.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 2 Zmluva o dielo č. 2 s DPH 07.06.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2016 Výroba nábytkových zostáv do tried 4. roč. na 2.poschodí v budove A bez DPH 27.06.2016 30.06.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2016 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v Humennom bez DPH 28.06.2016 01.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2016 Zateplenie telocvične bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2016 Výroba písacích stolov do odbornej učebne pri RŠ na 1.posch. v budove A bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 3 Zmluva o dielo č. 3 s DPH 01.07.2016
  VO: Súhrná správa 13/2016 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v Humennom 59 998,43 bez DPH 01.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 101/03/HES Nájomná zmluva o dodávke tepla s DPH 01.01.2003
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553