• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Súhrná správa 06/2015 Oprava príjazdovej cesty 8 821.00 bez DPH 28.05.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 337/2017 za odvoz odpadu od 01.10.-31.12.2017 336,60 bez DPH 16.11.2017 Technické služby mesta Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 232/2015 za vykonávanie technika PO a BOZP za 08/2015 45,00 bez DPH 07.09.2015 Milan Harvilik ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 189/2017 rekonštrukcia schodiska medzi 1. a 2. posch., budova A (výzva 11.12.2017) 2 200,30 bez DPH 15.12.2017 Jozef Gombita ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 201/2017 nákup multifunkčného zariadenia s prísl. (výzva 18.12.2017) 3 200.57 bez DPH 21.12.2017 DELTA Humenné, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 203/2017 montáž kazetových stropov na chodbách, budova C (výzva 18.12.2017) 2 290,00 bez DPH 21.12.2017 Radoslav Sokol ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 140/2017 foto tlač 175,00 bez DPH 17.10.2017 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Faktúra 220/2015 za poskytnuté služby poč. siete SANET 150,00 bez DPH 24.08.2015 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 338/2017 za služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 20.11.2017 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 237/2015 za odvoz odpadu 01.07.-30.09.2015 392,70 bez DPH 17.09.2015 Technické služby mesta Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 116/2015 rekondično-vzdelávací pobyt 2 500,00 bez DPH 16.09.2015 KAMAN HUMENNÉ s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 114/2015 pranie a žehlenie prac.odevov 44,10 bez DPH 11.09.2015 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 111/2015 dodanie tabúľ ALUPLAST s polepom 180,00 bez DPH 11.09.2015 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Faktúra 350/2017 za foto tlač 175,00 bez DPH 140/2017 29.11.2017 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 366/2017 za vykonávanie technika PO a BOZP za 11/2017 45,00 bez DPH 01.12.2017 Milan Harvilik ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 355/2017 za dodaný plexi opál 25,00 bez DPH 155/2017 01.12.2017 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 236/2015 za dodané tabule ALUPLAST s polepom 180,00 bez DPH 111/2015 17.09.2015 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 160/2017 oprava kuchynského náradia, montážne a servisné práce - ŠJ 358,59 bez DPH 04.12.2017 Ján Chovanec ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  VO: Súhrná správa 10/2015 Prestavba strešnej konštrukcie nad telocvičňou 22 545.75 bez DPH 18.09.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 153/2017 služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF 2 320.00 bez DPH 21.11.2017 Attila Antal ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553