• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2016 Oprava komínov bez DPH 08.08.2016 11.08.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 099/2018 za pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2018 - ŠJ 37,80 bez DPH 049/2018 09.04.2018 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 251 výkaz nedoplatkov na poistnom 43,33 bez DPH 15.10.2014 UNION, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 343/2016 za služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 18.11.2016 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 166/2016 za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2016 - ŠJ 36,90 bez DPH 061/2016 06.06.2016 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 327/2015 za poskytnuté služby poč. siete SANET 150,00 bez DPH 26.11.2015 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 329/2015 za prednášku 26,00 bez DPH 157/2015 27.11.2015 MP Education, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 085/2015 dodanie stavebných prác+materiál 984,00 bez DPH 16.06.2015 Martin Čirák ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 04/2014 Zmluva č. 04_2014 o nájme nebytových priestorov bez DPH 02.09.2014
  Objednávka 109/2014 dodanie fólie, krúžkov na kľúče s číslom 154,00 bez DPH 15.10.2014 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Faktúra 101/2018 za seminár-efektívne riadenie školskej administratívy 30,00 bez DPH 09.04.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 100/2018 za vykonávanie technika PO a BOZP za 03/2018 60,00 bez DPH 09.04.2018 Milan Harvilik ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 113/2014 pranie a žehlenie prac.odevov za 10/2014 40,50 bez DPH 27.10.2014 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Faktúra 162/2016 za OP a OS ručného el.náradia, spotrebičov a bleskozvodu 540,00 bez DPH 070/2016 03.06.2016 Ing. Ján Struňák ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 01/2014 Dodatok č. 01/2014_BIALÝ bez DPH 04.07.2014
  Objednávka 084/2015 pranie a žehlenie prac.odevov za 06/2015 48,60 bez DPH 16.06.2015 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Faktúra 096/2018 za renováciu tonerov, dodanie tonera a opravu tlačiarne 158,00 bez DPH 047/2018 09.04.2018 DELTA Humenné, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 255 za dodanie fólie, krúžkov na kľúče s číslom 154,00 bez DPH 109/2014 21.10.2014 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 07/2016 Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa 7 000,00 bez DPH 20.05.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 257 za predplatné časopisu GEOGRAFIA 2014 12,00 bez DPH 23.10.2014 EPL s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713