• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2014 Rekonštrukcia chodby na 2. posch. v časti budovy A bez DPH 22.12.2014 24.12.2014 31.12.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2016 Zateplenie telocvične bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2016 Výroba písacích stolov do odbornej učebne pri RŠ na 1.posch. v budove A bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 3 Zmluva o dielo č. 3 s DPH 01.07.2016
  VO: Súhrná správa Súhrná správa verejných obstarávaní za 2. štvrťrok 2014 s DPH 30.06.2014
  Zmluva 9 Zmluva o dielo č. 9_OLEXA s DPH 18.12.2014
  Zmluva 8 Zmluva o dielo č. 8_HWG s DPH 11.12.2014
  Zmluva 2017/EV 2160 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 04.09.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2014 Nákup, montáž a demontáž okien bez DPH 22.12.2014 24.12.2014 31.12.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2015 Nákup, demontáž, montáž - osadenie dverí, pokládka podlahy bez DPH 24.02.2015 27.02.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2016 Výroba nábytkových zostáv do tried 4. roč. na 2.poschodí v budove A bez DPH 27.06.2016 30.06.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 05/2017 Zmluva č. 05_2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 04.08.2017
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2014 Nákup iPadov bez DPH 29.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 12 Zmluva o dielo č. 12_KOČERHA s DPH 29.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2015 Nákup stolov a stoličiek do ŠJ bez DPH 23.02.2015 25.02.2015 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Objednávka 035/2014 dodanie tovaru na údržbu s DPH 07.04.2014 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 101/03/HES Nájomná zmluva o dodávke tepla s DPH 01.01.2003
  Zmluva 06/2016 Zmluva č. 06_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 25.07.2016
  Zmluva 04/2017 Zmluva č. 04_2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 28.06.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553