• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  Objednávka 043/2014 dodanie tovaru na údržbu s DPH 29.04.2014 ELMAT KP s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 07/2016 Zmluva č. 07_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 22.08.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2016 Stavebné práce na chodbe pri telocvični bez DPH 31.08.2016 09.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2016 Nákup zariadení a pomôcok na vybavenie telocvične bez DPH 14.09.2016 20.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 4 Zmluva o dielo č. 4 s DPH 11.07.2016
  Objednávka 045/2014 dodanie čistiacich prostriedkov s DPH 02.05.2014 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Objednávka 044/2014 dodanie kancelárskych potrieb s DPH 02.05.2014 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 08/2016 Zmluva č. 08_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2016
  Objednávka 048/2014 odvoz odpadu s DPH 07.05.2014 Technické služby mesta Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 09/2016 Zmluva č. 09_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2016
  Objednávka 042/2014 zariadenie na úpravu terénu s DPH 23.04.2014 Anna Gdovinová ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 10/2016 Zmluva č. 10_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2016
  Zmluva 11/2016 Zmluva č. 11_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2016
  Zmluva 02 Dodatok č. 02/2016_BIALY s DPH 28.11.2016
  Zmluva 12/2016 Zmluva č. 12_2016 o nájme nebytových priestorov s DPH 28.11.2016
  Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo č. 2/2017 s DPH 31.01.2017
  Objednávka 046/2014 dodanie toal. papier-54ks a pap. utierky v roli-6ks s DPH 02.05.2014 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
  Zmluva 5 Zmluva o dielo č. 5 s DPH 12.08.2016
  Zmluva 08K993083 Zmluva o zabezpečení poskytovanie stravovania s DPH 12.09.2008
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713