• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  Faktúra 299/2017 za zber a odvoz odpadu za 09/2017 - ŠJ 33,60 s DPH 19.10.2017 ESPIK Group s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 305/2017 za publikáciu-Práca, mzdy a odmeňopvanie 0,00 s DPH 20.10.2017 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 304/2017 poistné od 06.11.2017-06.11.2018 25,76 bez DPH 19.10.2017 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 303/2017 za seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2017 33,00 bez DPH 19.10.2017 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 302/2017 za dodaný tovar 58,50 s DPH 136/2017 19.10.2017 ZASAS s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 301/2017 za dodanie tovaru (haluškovač,koše do umývačky) - ŠJ 131,07 s DPH 138/2017 19.10.2017 Marek Gaľ GastroGal ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 300/2017 za zhotovenie a dodávku kanalizačného poklopu 68,40 s DPH 133/2017 19.10.2017 ATOL HB, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 298/2017 za dodávku tepelnej energie za 09/2017 2 674.99 s DPH 19.10.2017 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 306/2017 za mobilný telefón 31,42 s DPH 23.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 297/2017 za dodanie ZM PVC SR 194,70 s DPH 137/2017 19.10.2017 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 296/2017 za mobilný telefón 32,68 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 295/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 294/2017 za mobilný telefón 26,30 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 293/2017 za mobilný telefón 80,30 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 292/2017 za mobilný telefón 36,50 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 288/2017 za dodané pomôcky na 1.polrok 2017/18 265,60 s DPH 126/2017 10.10.2017 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 307/2017 za mobilný telefón 36,66 s DPH 23.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 291/2017 za mobilný telefón 31,54 s DPH 16.10.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva 06/2017 Zmluva č. 06_2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 29.09.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713