• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 10.05.2013
  Zmluva 5 Zmluva o dielo č. 5 s DPH 12.08.2016
  Zmluva 101/03/HES Nájomná zmluva o dodávke tepla s DPH 01.01.2003
  Zmluva 01/2014 Dodatok č. 01/2014_BIALÝ bez DPH 04.07.2014
  Zmluva 55 ESF/2014 Zmluva č. 55 ESF/2014 o nájme nebytových prietorov bez DPH 03.10.2014
  Zmluva 03/2014 Zmluva č.: 03_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 16.04.2014
  VO: Súhrná správa Súhrná správa verejných obstarávaní za 1. štvrťrok 2014 s DPH 31.03.2014
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 18.03.2013
  Zmluva zmluva o dielo_JANTY bez DPH 09.07.2013
  Zmluva 02/2014 Zmluva č.: 02_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 31.03.2014
  Zmluva zmluva o dielo_PAMIR s DPH 22.10.2013
  Zmluva zmluva o dielo_MIĽKO bez DPH 12.12.2013
  Zmluva zmluva o dielo_KLIČ bez DPH 23.12.2013
  Zmluva zmluva o dielo_OP RENOSTAV s DPH 23.12.2013
  Zmluva 1 Zmluva o dielo č. 1_JANTY bez DPH 03.01.2014
  Zmluva 2 Zmluva o dielo č. 2_BONK s DPH 03.02.2014
  Zmluva 3 Zmluva o dielo č. 3_KLIČ bez DPH 04.02.2014
  Zmluva 4 Zmluva o dielo č. 4_KLIČ bez DPH 08.04.2014
  Zmluva 4/2017 Zmluva o dielo č. 4/2017 s DPH 27.02.2017
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713