• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
  Faktúra 158/2017 za údržbu akvária 156,90 bez DPH 069/2017 30.05.2017 AKVA POSEIDON, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 149/2017 za mobilný telefón 80,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 150/2017 za mobilný telefón 26,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 151/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 152/2017 za mobilný telefón 39,90 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 153/2017 za dodanie kompatibilnej lampy DELL S500WI-2ks + doprava 204,44 s DPH 065/2017 24.05.2017 Web Retail s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu_SvP s DPH 15.02.2017
  Zmluva 03/2017 Zmluva č. 03_2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 12.06.2017
  Zmluva 04/2017 Zmluva č. 04_2017 o nájme nebytových priestorov s DPH 28.06.2017
  Faktúra 154/2017 za dodanie el. nožníc STIHL a tovaru na údržbu vrátane servisných prác 246,79 s DPH 064/2017 24.05.2017 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 155/2017 za deratizáciu kuchyne a prislúchajúcich priestorov 54,00 s DPH 063/2017 25.05.2017 KA-LUX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 156/2017 za deratizáciu výmenníkových staníc 42,00 s DPH 063/2017 25.05.2017 KA-LUX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 157/2017 za dodaný kancelársky papier a školské potreby 107,66 s DPH 068/2017 30.05.2017 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 159/2017 za OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov 320,00 bez DPH 066/2017 30.05.2017 Ing. Ján Struňák ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 147/2017 za mobilný telefón 26,06 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 160/2017 za vodné a stočné 927,08 s DPH 31.05.2017 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 161/2017 za vykonávanie technika PO a BOZP za 05/2017 45,00 bez DPH 02.06.2017 Milan Harvilik ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 162/2017 za dodaný tovar (toal. papier, pap. utierky) 383,18 s DPH 072/2017 02.06.2017 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 163/2017 za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2017 - ŠJ 43,20 bez DPH 067/2017 02.06.2017 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553