• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Faktúra ŠJ94/2016 nákup potravín ryby 298,80 s DPH 10.03.2016 Bidvest ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 153/2017 za dodanie kompatibilnej lampy DELL S500WI-2ks + doprava 204,44 s DPH 065/2017 24.05.2017 Web Retail s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 141/2017 za časopis Geografia 10,00 bez DPH 15.05.2017 EPL s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 142/2017 za prenájom Detského dopravného ihriska 05.05.2017 a 12.05.2017 216,00 bez DPH 056/2017 15.05.2017 Onder Martin ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 143/2017 za dodaný dávkovač na mydlo-7ks 49,39 s DPH 061/2017 16.05.2017 CLEAN-ED s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 144/2017 za služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 22.05.2017 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 145/2017 za dodaný tovar na údržbu 8,41 s DPH 060/2017 22.05.2017 REPO HUMENNÉ, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 146/2017 za poskytnutie služieb v rámci školy v prírode (strava, ubytovanie) 5 700.00 s DPH Zmluva o obstaraní zájazdu 23.05.2017 Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 147/2017 za mobilný telefón 26,06 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 148/2017 za mobilný telefón 31,50 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 149/2017 za mobilný telefón 80,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 150/2017 za mobilný telefón 26,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 151/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 152/2017 za mobilný telefón 39,90 s DPH 23.05.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 154/2017 za dodanie el. nožníc STIHL a tovaru na údržbu vrátane servisných prác 246,79 s DPH 064/2017 24.05.2017 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 139/2017 za dodávku tepelnej energie za 04/2017 3 671,22 s DPH 15.05.2017 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 155/2017 za deratizáciu kuchyne a prislúchajúcich priestorov 54,00 s DPH 063/2017 25.05.2017 KA-LUX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 156/2017 za deratizáciu výmenníkových staníc 42,00 s DPH 063/2017 25.05.2017 KA-LUX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 157/2017 za dodaný kancelársky papier a školské potreby 107,66 s DPH 068/2017 30.05.2017 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 158/2017 za údržbu akvária 156,90 bez DPH 069/2017 30.05.2017 AKVA POSEIDON, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553