• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Faktúra ŠJ53/2016 nákup potravín -ovocie a zelenina 134,06 s DPH 29,01.2016 Ovo ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra ŠJ214/2014 úhrada masla 98,28 s DPH 28,08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ359/2014 úhrada mlieka 355,22 s DPH 27.112014 Humenská Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ215/2014 úhrada sirup 128,52 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ216/2014 úhrada potravín 202,68 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ220/2014 úhrada potravín 370,70 s DPH 21.01.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ217/2014 úhrada potravín 282,12 s DPH 21,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra 426/2018 za dodanie výchovného programu+doprava 0,00 s DPH 31.12.2018 RAABE, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 417/2018 za demontáž, dodanie a montáž LED panelov 1 782,00 s DPH 190/2018 27.12.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 425/2018 za dodávku tepelnej energie za 12/2018 4 954,82 s DPH 27.12.2018 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 419/2018 za mobilný telefón 32,20 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 420/2018 za mobilný telefón 36,90 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 421/2018 za mobilný telefón 81,10 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 422/2018 za mobilný telefón 30,00 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 423/2018 za mobilný telefón 32,94 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 424/2018 za mobilný telefón 37,14 s DPH 27.12.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 416/2018 za dodanie a montáž žalúzií 1 038.00 s DPH 195/2018 27.12.2018 Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 418/2018 za vodné a stočné 732,43 s DPH 27.12.2018 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 415/2018 za dodávku elektrickej energie za 12/2018 998,00 s DPH 27.12.2018 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713