Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra ŠJ53/2016 nákup potravín -ovocie a zelenina 134,06 s DPH 29,01.2016 Ovo ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra ŠJ214/2014 úhrada masla 98,28 s DPH 28,08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ359/2014 úhrada mlieka 355,22 s DPH 27.112014 Humenská Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ215/2014 úhrada sirup 128,52 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ216/2014 úhrada potravín 202,68 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ220/2014 úhrada potravín 370,70 s DPH 11.12.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Faktúra ŠJ217/2014 úhrada potravín 282,12 s DPH 21,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
Objednávka 173/2018 dodanie darčekových poukážok-SF 700,00 s DPH 23.11.2018 Hypermarket TESCO ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
Objednávka 172/2018 služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF 740,00 bez DPH 23.11.2018 Attila Antal ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
Faktúra 367/2018 za dodanie stoličky Classic - 20ks 936,00 s DPH 171/2018 23.11.2018 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 361/2018 za mobilný telefón 32,50 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 362/2018 za mobilný telefón 37,06 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 363/2018 za mobilný telefón 89,10 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 364/2018 za mobilný telefón 39,68 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 365/2018 za mobilný telefón 33,00 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 366/2018 za mobilný telefón 36,00 s DPH 23.11.2018 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 360/2018 za odvoz odpadu od 01.10.-31.12.2018 336,60 bez DPH 23.11.2018 Technické služby mesta Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné
Faktúra 357/2018 za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v učebni CJ 920,14 s DPH 162/2018 22.11.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
Objednávka 171/2018 dodanie stoličky Classic - 20ks 936,00 s DPH 22.11.2018 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4631