• Novinky

          • Lyžiarsky výcvik 3. - 4. ročník 2017
            • Lyžiarsky výcvik 3. - 4. ročník 2017

            • Lyžiarsky výcvik 2017

              V dňoch od  30.1 – 3.2.2017 naši žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali dlho očakávaný lyžiarky výcvik v lyžiarskom stredisku Ski Drienica. S plným nasadením síl a pod dohľadom skúsených inštruktorov  každý deň zdolávali svah a spoznávali krásy tohto zimného športu.

              Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania, čo sa nám podarilo splniť. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejších svahoch, kde však bola potrebná aj poriadna dávka odvahy a zdatnosti. Najviac prekvapili hlavne tí, ktorí pred lyžiarskym kurzom nikdy na lyžiach nestali a krôčik po krôčiku sa priučili tajom lyžovania.

              Okrem praktických zručností si žiaci osvojili aj teoretické vedomosti – zimné nebezpečenstvo na horách, predchádzanie úrazom, zásady správania sa na lyžiarskych tratiach, pravidlá jazdy na vleku, prvá pomoc a pod. Každý večer bol pripravený bohatý program, od súťaží, cez prednášky, kvízy a diskotéku až po záverečné vyvrcholenie pobytu – vyhodnotenie celého lyžiarskeho výcviku.

              Pravé zimné počasie a dobré snehové podmienky boli neopakovateľným zážitkom každého účastníka. Pondelňajšie pády vystriedal postupne úspech  a v piatok popoludní  odchádzali všetci ako zdatní lyžiari so skvelými  zážitkami a úžasnými kamarátmi.

              Týmto chceme poďakovať našim pedagógom, Mgr. J. Bednaríkovej, Mgr. M. Onufrákovej Mgr. A. Lacovej, Mgr. A. Bačišinovej a Mgr. L. Gajdošovej za ich profesionálny a ľudský prístup počas celého týždňa.

              A zároveň sa chceme poďakovať stredisku a aj rodičom p. Sukeľovi,  ktorý  sponzorsky prispel sladkým ovocím pre všetkých účastníkov kurzu a p. Trebišovskému, p. Harajdovej a p. Harajdovi, p. Findríkovej  a p. Findríkovi, ktorí napomohli hladkému a úspešnému ukončeniu lyžiarskeho výcviku.

              Ďakujeme.

              Fotogaléria

            • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

            • Tak ako každý rok , aj tento rok sa v decembri uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Dňa 10. 12. 2013 v popoludňajších hodinách sa 34 žiakov našej školy rozhodlo, že si zmeria sily v gramatike, posluchu, slovnej zásobe, čítaní s porozumením a hlavne v rozprávaní.

              Súťažilo sa v dvoch kategóriách : 1A (žiaci 5. až 7. ročníkov) a 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov). A ako to dopadlo?

              1A 

              1.miesto: Tomáš Jenčík 7.A

              2.miesto: Dominik Kurťák 7.A

              3.miesto: Adela Šalatová 7.A

              1B

              1.miesto: Jakub Lukačin 9.B

              2.miesto: Jakub Plančár 9.B

              3.miesto: Viktória Herbstová 8.A

               

              Víťazom blahoželáme a držíme im palce na okresnej súťaži.

              Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. - Obrázok 1Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. - Obrázok 2

          • Preventívny program Unplugged
            • Preventívny program Unplugged

            • Preventívny program Unplugged - Obrázok 1

                                   Od  septembra až do decembra prebiehal na našej škole nový preventívny program Unplugged, do ktorého sme sa zapojili v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej pôsobia odborní garanti slovenskej verzie programu. Tí nás ešte v minulom školskom roku oslovili s cieľom zaradiť našu školu do výskumu efektívnosti tohto programu na základných školách. Ide o európsky program schválený MŠ SR, ktorý je zameraný na prevenciu drogových závislostí. Okrem toho je jeho zámerom aj posilňovanie osobnostných a sociálnych zručností. Cieľovou skupinou realizátorov projektu boli šiestaci. Žiaci  6. C  sa tak na chvíľku stali súčasťou významného projektu a dostali možnosť nielen získať pre seba nové informácie a zručnosti, ale nepriamo sa podieľali aj na zlepšovaní prevencie v tejto problematike na slovenských školách. Spoločne so školskou psychologičkou sa pravidelne stretávali a riešili jednotlivé lekcie programu. V priebehu diskusií kládli množstvo otázok a spoločne na ne hľadali odpovede, podelili sa aj o vlastné názory. Niektoré lekcie boli viac teoretické, iné skôr hrové – zážitkové. Napriek náročnej téme programu môžeme konštatovať, že naši šiestaci sa s ňou statočne popasovali a zvládli ho na jednotku. Ich spätné väzby boli väčšinou pozitívne, z čoho usudzujeme, že práca na programe bola pre nich zaujímavá a aj prínosná.

              Ďakujeme realizátorom projektu, že si vybrali aj nás a že sme sa tak mohli stať súčasťou dobrej veci. Programu Unplugged držíme palce a na našej škole v ňom určite budeme pokračovať.

               

              Mgr. Patricia Šeňová

               

          • Deň školských knižníc - 28. október 2013
            • Deň školských knižníc - 28. október 2013

            • „Knižnica je liečebňa duše“ – Deň školských knižníc v Základnej škole Jána Švermu v Humennom

              Medzinárodný deň školských knižníc sa oslavuje od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok a tohto roku pripadol na deň 28. október.

              I naša škola sa zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a tohoročná téma znela: Školské knižnice: Brána do života.

              Oslavu DŠK sme začali návštevou najstarších žiakov – ôsmakov a deviatakov na prvom stupni, kde počas 2. vyučovacej hodiny  si mohli naši najmladší kamaráti vypočuť príbehy z kníh starších i mladších slovenských autorov. Po vypočutí príbehov nasledovala ich dramatizácia, stvárňovanie príbehu i postáv a následné kreslenie ilustrácií. Piataci a šiestaci si svoje knižné majstrovstvo vyskúšali v zábavnom kvíze, počas ktorého dokázali, že čítanie kníh im je aj v dnešnej dobe veľmi blízke. Rozlíšiť kladnú a zápornú postavu, poučiť sa z chýb hrdinov, vedieť posúdiť dôležitosť životného odkazu samotných autorov, to všetko sú náležitosti, ktoré naši žiaci bravúrne zvládli.

              V popoludňajších hodinách sa žiaci 5. – 9. ročníka zišli na „Festivale bájok“, ktorý sa niesol v znamení myšlienky „Bájky – nech nám otvárajú bránu slušnosti v každodennom živote“. V dvojhodinovej prehliadke ožili postavy z bájok najznámejších bájkarov. K ich oživeniu prispela dokonalá príprava počas dopoludnia.  Žiaci mali za úlohu vybrať si  a prečítať ľubovoľný príbeh od hociktorého autora bájok, zdramatizovať ho, ilustrovať a na základe ponaučenia z príbehu napísať nový zo súčasného života.

              Výkony „talentovaných hercov“ a aktuálne príbehy hodnotila porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. Tá mala veľmi ťažkú úlohu, pretože vybrať zo 14 príbehov 3 najkrajšie, bolo priam nemožné.

              Švermovácky festival prispel nielen k oslave Medzinárodné dňa školských knižníc, ale poučné  príbehy svojím morálnym posolstvom poľudštili účinkujúcich i divákov. I niekoľko storočí staré príbehy majú čo povedať dnešnej mladej generácii a nastavujú zrkadlo ich správaniu.

              Naším cieľom bolo zábavnou formou podporiť u našich žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, ku školskej knižnici. Veď už starí Egypťania vedeli, že „Knižnica je liečebňa duše“. A táto staroveká pravda platí dodnes.

               

                               Mgr. Katarína Sninčáková                                                                                      foto  Deň školských knižníc - 28. október 2013 - Obrázok 1