• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2014 Nákup PC zostavy - 4ks bez DPH 17.03.2014 21.03.2014 27.03.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2016 Stavebné práce na chodbe pri telocvični bez DPH 31.08.2016 09.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 13/2016 Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v Humennom 59 998,43 bez DPH 01.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2016 Nákup projektorov bez DPH 05.08.2016 10.08.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2016 Oprava komínov bez DPH 08.08.2016 11.08.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 17/2016 Oprava komínov 4 297,75 bez DPH 11.08.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 12/2016 Výroba nábytkových zostáv do tried 4. roč. na 2.poschodí v budove A 954,17 bez DPH 30.06.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 15/2016 Výroba písacích stolov do odbornej učebne pri RŠ na 1.posch. v budove A 2 383,33 bez DPH 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 16/2016 Nákup projektorov 2 750,00 bez DPH 10.08.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2016 Nákup zariadení a pomôcok na vybavenie telocvične bez DPH 14.09.2016 20.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2016 Zateplenie telocvične bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 19/2016 Nákup zariadení a pomôcok na vybavenie telocvične 1 760,60 bez DPH 20.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 18/2016 Stavebné práce na chodbe pri telocvični 919,91 bez DPH 09.09.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 14/2016 Zateplenie telocvične 12 080,00 bez DPH 08.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2017 Izolácia teplovodných rozvodov v priestoroch šatne bez DPH 20.01.2017 27.01.2017 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 01/2017 Izolácia teplovodných rozvodov v priestoroch šatne 3 013,78 bez DPH 30.01.2017 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 02/2017 Stavebné práce na chodbe na 1.posch.,budova A pri učebni IKT bez DPH 24.01.2017 27.01.2017 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Súhrná správa 02/2017 Stavebné práce na chodbe na 1.posch.,budova A pri učebni IKT 2 620,00 bez DPH 30.01.2017 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 03/2017 Rekonštrukčné práce v ZŠ Jána Švermu-kompletná rekonštrukcia triedy v časti budovy A na 2.posch. bez DPH 24.01.2017 30.01.2017 ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2016 Výroba písacích stolov do odbornej učebne pri RŠ na 1.posch. v budove A bez DPH 04.07.2016 07.07.2016 ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/182