• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra ŠJ53/2016 nákup potravín -ovocie a zelenina 134,06 s DPH 29,01.2016 Ovo ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra ŠJ214/2014 úhrada masla 98,28 s DPH 28,08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ359/2014 úhrada mlieka 355,22 s DPH 27.112014 Humenská Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ215/2014 úhrada sirup 128,52 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ216/2014 úhrada potravín 202,68 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ220/2014 úhrada potravín 370,70 s DPH 09.08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Faktúra ŠJ217/2014 úhrada potravín 282,12 s DPH 21,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
  Zmluva 1/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020_TRUBINI s DPH 24.07.2020
  Faktúra 249/2020 za dodanie a pokládku podlahy v miestnosti 02A a ďalšie stav.práce, maľovanie 1 552.01 s DPH 109/2020 24.07.2020 Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 248/2020 za dodanie odpadovej nádoby Xerox-2ks + doprava 57,60 s DPH 108/2020 23.07.2020 Magic Print s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 247/2020 za odvoz odpadu od 01.01.-31.03.2020 534,60 bez DPH 23.07.2020 Technické služby mesta Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 246/2020 za pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2020 - ŠJ 40,50 bez DPH 071/2020 23.07.2020 Květa Antoňáková ZŠ Jána Švermu Humenné
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 04/2020 Zápisnica z vyhodnotenia_Detské ihrisko pri ZŠ J. Švermu v Humennom bez DPH 22.07.2020 ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 245/2020 za prenájom rohoží 30,67 s DPH 22.07.2020 Lindström, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 244/2020 za dodanie bielej magnetickej vitríny vonkajšej 9xA4-2ks 420,00 s DPH 080/2020 22.07.2020 B2B Partner s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 240/2020 za mobilný telefón 59,60 s DPH 21.07.2020 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 239/2020 za mobilný telefón 26,90 s DPH 21.07.2020 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 238/2020 za mobilný telefón 22,00 s DPH 21.07.2020 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  Faktúra 237/2020 za mobilný telefón 16,00 s DPH 21.07.2020 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6214