• Novinky

     • Deň školských knižníc - 28. október 2013
      • Deň školských knižníc - 28. október 2013

      • „Knižnica je liečebňa duše“ – Deň školských knižníc v Základnej škole Jána Švermu v Humennom

       Medzinárodný deň školských knižníc sa oslavuje od roku 1999 každoročne štvrtý októbrový pondelok a tohto roku pripadol na deň 28. október.

       I naša škola sa zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a tohoročná téma znela: Školské knižnice: Brána do života.

       Oslavu DŠK sme začali návštevou najstarších žiakov – ôsmakov a deviatakov na prvom stupni, kde počas 2. vyučovacej hodiny  si mohli naši najmladší kamaráti vypočuť príbehy z kníh starších i mladších slovenských autorov. Po vypočutí príbehov nasledovala ich dramatizácia, stvárňovanie príbehu i postáv a následné kreslenie ilustrácií. Piataci a šiestaci si svoje knižné majstrovstvo vyskúšali v zábavnom kvíze, počas ktorého dokázali, že čítanie kníh im je aj v dnešnej dobe veľmi blízke. Rozlíšiť kladnú a zápornú postavu, poučiť sa z chýb hrdinov, vedieť posúdiť dôležitosť životného odkazu samotných autorov, to všetko sú náležitosti, ktoré naši žiaci bravúrne zvládli.

       V popoludňajších hodinách sa žiaci 5. – 9. ročníka zišli na „Festivale bájok“, ktorý sa niesol v znamení myšlienky „Bájky – nech nám otvárajú bránu slušnosti v každodennom živote“. V dvojhodinovej prehliadke ožili postavy z bájok najznámejších bájkarov. K ich oživeniu prispela dokonalá príprava počas dopoludnia.  Žiaci mali za úlohu vybrať si  a prečítať ľubovoľný príbeh od hociktorého autora bájok, zdramatizovať ho, ilustrovať a na základe ponaučenia z príbehu napísať nový zo súčasného života.

       Výkony „talentovaných hercov“ a aktuálne príbehy hodnotila porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry. Tá mala veľmi ťažkú úlohu, pretože vybrať zo 14 príbehov 3 najkrajšie, bolo priam nemožné.

       Švermovácky festival prispel nielen k oslave Medzinárodné dňa školských knižníc, ale poučné  príbehy svojím morálnym posolstvom poľudštili účinkujúcich i divákov. I niekoľko storočí staré príbehy majú čo povedať dnešnej mladej generácii a nastavujú zrkadlo ich správaniu.

       Naším cieľom bolo zábavnou formou podporiť u našich žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu, ku školskej knižnici. Veď už starí Egypťania vedeli, že „Knižnica je liečebňa duše“. A táto staroveká pravda platí dodnes.

        

                        Mgr. Katarína Sninčáková                                                                                      foto  Deň školských knižníc - 28. október 2013 - Obrázok 1